ASIGURARI pentru:

marți, 28 mai 2013

Răspundere civilă a caselor de expediţii


Răspundere civilă a caselor de expediţii - CityInsurance

 

 Asigurarea este destinata urmatoarelor:

- Caselor de Expediţii care au o licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, valabilă, eliberată de Autoritatea Rutieră Română

- Societăţilor de transport care efectuează pe lângă activitatea de transport rutier şi intermedieri de transporturi şi în acest scop au pe lângă licenţa de transport şi o licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, valabilă, eliberată de Autoritatea Rutieră Română

Asigurarea de raspundere civila este obligatorie, impusa de legislaţia privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor  conexe acestora, prin Ordonanţa de urgenţă nr.109/2005, emisa de Guvernul României şi Ordinul 1987/18.11.2005 emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

Asigurarea este necesară în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,  activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public 

Asigurarea de răspundere civilă pentru activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public acoperă răspunderea asiguratului angajată faţă de clienţi/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, săvârşite din culpa sa (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, pentru care este autorizat.

Suma asigurată va fi stabilită în EURO, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de transporturi rutiere şi a activităţilor conexe acestora  

Prima de asigurare se achită anticipat şi integral, la încheierea contractului de asigurare, în lei, la cursul B.N.R. din data plăţii, în numerar sau prin virament bancar, cu ordin de plată. La solicitarea asiguratului, prima de asigurare se poate achita în maxim 4 rate sub-anuale

Asigurarea se încheie cu franşiza obligatorie de 150 Euro – deductibilă din fiecare daună. 


DATE PENTRU INCHEIEREA ASIGURARII: 

1.  Asigurarea se încheie pe o perioadă de 1 (un) an calendaristic
2. Asigurarea se încheie în baza declaraţiei de asigurare, completate de către asigurat, anexa la contractul de asigurare. Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de asigurare şi emiterea de către asigurător a contractului de asigurare.
3.  Campurile din contractul de asigurare se completeaza astfel:
-   Asigurat: datele despre asigurat: adresa completa, CUI, tel./fax.
-   "Specificul activităţii” se completează:  Activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.  
-   La “Profesia exercitata” nu se completează nimic.  
-   Felul răspunderii asigurate: Răspunderea civila pentru activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.   
-   Suma asigurata este Limita răspunderii pe întreaga perioadă asigurată şi pe eveniment, impusă de legislaţia în vigoare: 50.000 EURO pentru transporturi rutiere internaţionale şi 30.000 EURO pentru transporturi rutiere naţionale. Aceasta înseamnă ca este aceeaşi limită a răspunderii pe eveniment ca şi pe întreaga perioadă asigurată (nr. evenimente = 1) În funcţie de solicitarea clientului de a încheia asigurarea de răspundere civilă doar pentru transporturi rutiere internaţionale sau doar pentru transporturi rutiere naţionale, sau pentru ambele , suma asigurata poate fi 50.000 EURO, 30.000 EURO sau 80.000 EURO, aşa cum este precizat în tariful de prime 
-   Franşiza: 150 EURO
4.  Având în vedere că asigurarea se poate încheia fie pentru transporturi rutiere internaţionale, fie pentru transporturi rutiere naţionale, fie pentru amândouă, la rubrica menţiuni se va preciza, în funcţie de situaţie:
valabil doar pentru transporturi rutiere internaţionale 
valabil doar pentru transporturi rutiere naţionale 
valabil pentru transporturi rutiere internaţionale şi pentru transporturi rutiere naţionale 
5.  Contractul de asigurare se emite în două exemplare, câte unul pentru fiecare din următoarele părţi: Asigurat, Asigurător
RISCURI ASIGURATEAsigurătorul acordă despăgubiri, în limita sumei asigurate precizate în contractul de asigurare, pentru răspunderea asiguratului în legătură cu:
a)  prejudiciile cauzate clienţilor/beneficiarilor ca urmare a unor erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie, în operaţiunea de organizare a expediţiei, ce pot fi imputate atât asiguratului cât şi prepuşilor săi, in executarea obligaţiilor contractuale referitoare la activităţile de intermediere in transporturi, respectiv activităţi conexe transportului rutier de mărfuri sau persoane. 
b)   cheltuielile de judecată rezonabile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare;
c)  cheltuielile de judecată făcute de reclamant, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora.


TARIF DE PRIME


Nr. crt.

ACOPERIRE TERITORIALĂ

Limita răspunderii
(EUR)

COTA DE PRIMĂ
(% din Limita răspunderii)
1.
Pentru transporturi rutiere internaţionale
50 000
0,45
2.
Pentru  transporturi rutiere naţionale
30 000
0,5
3.
Pentru transporturi rutiere internaţionale si transporturi rutiere naţionale
80 000
0,4

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu